Značaj ekologije

5.6

“ Gde god nađeš zgodno mesto tu drvo posadi“ J.J.Zmaj

Sa promenama koje nastaju u prirodi, kao posledica
čovekovog „prisvajanja prirode”, a koje se
ispoljavaju i u narušavanju ekološke ravnoteže, nastaje i
svest o potrebi zaštite životne sredine. Ona je značajna
komponenta ekološke kulture čijem razvoju treba težiti u
savremenoj civilizaciji.

Kad govorimo o zaštiti životne sredine, želimo da ukažemo i da postojeći izvori energije i trenutni životni uslovi se mogu promeniti ili zauvek nestatiIzučavanje značaja životne sredine je neophodno zbog sledećeg:

 1. Rast ljudske populacije na Zemlji je najznačajniji problem u životnoj
  sredini – povećanjem broja ljudi na Zemlji, povećavaju se i potrebe za
  prirodnim resursima
 2. Održivi razvoj je dugoročan cilj u zaštiti životne sredine koji osigurava
  život budućim generacijama ljudi i drugih živih bića koji nastanjuju Zemlju.
 3. Prirodni procesi kao pretnja čoveku i životnoj sredini  obuhvataju procese i događaje kao što su: poplave, klizišta, zemljotresi, vulkanska aktivnost.
 4. Primena naučnih metoda i sistema vrednosti za rešavanje
  problema u životnoj sredini .

odrzivi-razvoj