Reverzna osmoza

Obrnuta (reverzna) osmoza je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše na principu sita je skoro savršen proces filtriranja vode. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode. Obrnuta osmoza se koristi za prečišćavanje vode i odstranjivanje anorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća u cilju poboljšanja izgleda, ukusa i ostalih svojstava vode.

Osmotske membrane koje se koriste u ovom postupku imaju toliko sitne otvore da kroz njih mogu proći gotovo samo molekuli čiste vode, koja dolazi podvelikim pritiskom, a sve nečistoće ostaju na membrani i izbacuju preko odvoda kao tehnička otpadna voda. Ovakvim načinom prečišćavanja dobija se pitka voda visokog kvaliteta koja se može koristiti i u medicinske svrhe. U ovom procesu se koristi polupropusna membrana koja propušta tečnost koja se prečišćava, istovremeno odbacujući ostale sastojke.

Sistem obrnute osmoze su prvobitno usavršili americki naučnici nakon Drugog svetskog rata, a početkom razdoblja hladnog rata. Vlada SAD-a počela je investirati stotine miliona dolara u cilju pronalaska najbolje metode tretiranja i prečišćavanja pitke vode kao mjere predostrožnosti u slučaju napada hemijskim i biološkim oružjem. Tokom šezdesetih godina tehnologija obrnute osmoze koristila se iskljucivo u vojne svrhe.