Prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji

U Srbiji se prečišćava svega 4% otpadnih voda!

Od 165 opština u Srbiji samo 20% ima postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, dok veliki centri, poput Beograda, Novog Sada i Niša nemaju ta postrojenja zbog nedostatka novca za njihovu izgradnju.

Više od 50% industrijskih postrojenja u Srbiji ne prečišćava otpadne vode, jer nema sisteme za prečišćavanje.

Od 165 vodovoda u Srbiji voda za piće ponekad moze da bude mikrobiološki ili hemijski neispravna u polovini njih, ali to nije neispravnost koja dovodi do trovanja ljudi ili toksičnih efekata.

Prema analizi koju je radilo Ministarstvo zdravlja za period od 2000. do 2009. godine, najčešći problemi sa vodom za piće odnosili su se na njenu zamućenost, povećanu koncentraciju gvožđa, mangana, arsena, amonijaka, nitrata.

  • Najugroženiji su vodovodi u Golupcu, Zrenjaninu, odnosno područje Vojvodine gde je zbog sastava tla potrebna dodatna tehnološka prerada vode.