Značaj vode

Voda je providna tečnost koja formira reke, jezera okeane i kišu. Ona je glavni sastojak fluida živih bića. Kao hemijsko jedinjenje, molekul vode sadrži jedan atom kiseonika i dva atoma vodonika, koji su povezani kovalentnim vezama.

Voda je tečnost na standardnoj ambijentnoj temperaturi i pritisku, mada se na zemlji često javlja sa svojim čvrstim stanje, ledom; i u gasovitom stanju, pari (vodena para). Ona se takođe javlja u obliku snega, magle, rose i oblaka.

Voda pokriva 71% Zemljine površine.

Na zemlji, 96,5% planetarne vode je u morima i okeanima, 1.7% je u glečerima i u ledenim kapama Antartika i Grenlanda, i mala frakcija je u drugim vodenim telima , i 0,001% u vazduhu kao para, oblaci i precipitaciji (oblicima kondenzovane i sublimirane vodene pare u vazduhu).

  • Samo 2,5% Zemaljske vode je slatka voda, i 98,85 te vode je u ledu (izuzev leda u oblacima) i podzemnoj vodi.