Otpadne vode

Otpadne vode su vode s rastvorenim i suspendovanim otpadnim materijama iz domaćinstava, industrije i poljoprivrede. Sirove otpadne vode su zagađivači, koji u prirodne vode (reke i mora) dospevaju sistemom kanala ili s padavinskim vodama procesom ispiranja tla. Zbog složenog sastava otpadnih voda potreban je niz postupaka za pročišćavanje, koji omogućuju ponovnu upotrebu ili neopasno ispuštanje u prirodne vode.

Voda i otpad neraskidivo su povezani. Svaki neadekvatno odložen otpad koji pre ili kasnije dospeva do podzemnih voda i zagađuje ih. Neophodno je edukovati stanovništvo, raditi na stvaranju novih navika i sticati znanja o problemu otpada kao jednom od najvećih zagađivača životne sredine a samim tim i vode, koja je naš najdragoceniji resurs.