Sprečavanje zagađenja

Kako se sam proces zagađenja vode teško može sprečiti, zaštita voda prvenstbeno je usmerena na smanjenje uticaja otpadnih voda, u najboljem slučaju, potpuno uklanjanje ikakvog uticaja. To se radi kroz opšte ekološke mere (radne akcije, ekološki aktivizam), kao i kroz mere specifične za slučaj voda (obrazovanje pojedinaca na polju značaja vode na planeti zemlji).

Najvažnije je:

  • utvrđivanje kvaliteta vode i mogućnosti vodotoka da primi otpadne vode;
  • registrovanje svih poznatih zagađivača, njihovu lokaciju i stepen zagađenja;
  • vršenje stalne kontrole otpadnih voda u blizini vodotoka;
  • prečišćavanje otpadnih voda (sistemi za obradu otpadnih voda);
  • izmeštanje industrije na mesta na kojima će zagađenje biti minimalno;
  • podizanje svesti pojedinaca o neophodnosti čiste i pitke vode.