Klasifikacija otpadnih voda

DOMAĆA OTPADNA VODA

Predstavlja vodovodsku vodu ili prirodnu vodu približnog kvaliteta koja je upotreblje na kuvanje, pranje ili sanitarne potrebe u domaćinstvu. Pored mineralnih i organskih materija koje su već bile prisutne u vodi čijom je upotrebom ova otpadna voda i nastala, ona još sadrži i značajne količine humanih ekskrementi, papira, sapuna i drugih sredstava za pranje, otpadaka od hrane, mineralnih otpadaka i velikog broja drugih otpadnih materijala.

OTPADNE VODE IZ POLJOPRIVREDE

Sadrže pesticide i đubriva koji završavaju rastvoreni u tokovima reka i podzemnim vodama. Problemi u zaštiti životne sredine se javljaju usled neodgovarajućeg korišćenja hemijskih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji, koji se nestručno koriste od strane poljoprivrednika i time veće količine zagađujućih materija dospevaju u tlo, površinske i podzemne vode.

Veliko zagađenje vodnih tokova nutrijentima potiče sa stočnih farmi, kao i iz klanične industrije. Stočarske farme veoma često odlažu stajnjak u prirodne depresije, zemljane bazene, lagune. Ova odlagališta nemaju zaštitni sloj, pa štetne materije lako prodiru u podzemne vode. 

Tečni stajnjak se najčešće usmerava, bez ikakve obrade, u odvodne kanale, a zatim u reke. Takođe, visoko koncentrovani tečni stajnjak često se neplanirano iznosi na njive cisternama, gde lako prodire u podzemne slojeve, posebno u Vojvodini gde je visok nivo podzemnih voda i na taj način dovodi do ozbiljnih zagađenja. 

Povećana koncentracija nutrijenata sa stočnih farmi u vodotokovima izaziva preteran razvoj algi. Alge ubrzano troše kiseonik, obrastaju vodenu površinu i sprečavaju prodiranje svetlosti. Javlja se eutrofikacija površinskih i podzemnih voda i prestaje normalno funkcionisanje vodenog ekosistema. 

INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Obuhvataju sve one otpadne vode koje ne vode neposredno i isključivo poreklo iz domaćinstava. Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje.

Najznačajnije količine otpadnih voda potiču iz sledećih industrijskih grana:

  • hemijska
  • metaloprerađivačka
  • prehrambena
  • tekstilna
  • papirnaATMOSFERSKE (KIŠNE) VODE

  • pojavljuju se povemeno za vreme padavina ili pri topljenju snega i najčešće nisu značajnije zagađene. Jedini zagađivači ove vrste voda su inertne, mineralne materije (prašina, pesak, i slično), a u određenim periodima godine i suvo lišće, te se one najčešće mogu bez ikakve prethodne obrade ispuštati direktno u prijemne vodotoke.